Farmářská prodejna má otevřeno od ÚTERÝ do NEDĚLE od 9,00 do 17,00. tel 737871968. POŘÁD A STÁLE. PÁLENICE opět v plném provozu, objednávky na telefonu 731 176 746.

Z litery zákona

Z litery zákona

Pěstitelská pálenice

Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem (tzn. že pěstitelská pálenice zákazníkovi nenabízí výrobek, ale službu – vypálení jeho vlastního kvasu).

Přípustnými surovinami pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi (tzn. že do kvasů je dle zákona zakázáno přidávat cukr i med).

Pěstitel (myšlena společně hospodařící domácnost) je oprávněn dát si vyrobit z vlastní dodané suroviny v jednom výrobním období (tzn. od 1. července do 30. června následujícího roku) maximálně 30 litrů etanolu (tzn. 60 litrů 50% destilátu). Pokud dojde k překročení tohoto limitu, pěstitel doplácí spotřební daň u litrů, které překročily limit (tzn. že místo 143 Kč za 1 le zaplatí 285 Kč za 1 le).

 

Společně hospodařící domácností se pro účely pěstitelského pálení rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

 

Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje (pod pokutou až do 100.000 Kč).

 

Ovocný lihovar

 

Samotný proces pálení, myšlena technika pálení a použitá technologie, probíhá na první pohled naprosto stejně jako u pěstitelské pálenice, je zde však několik zásadních rozdílů (zejména v oblasti legislativy, administrativní náročnosti a výši spotřební daně).

 

  1. K provozování pěstitelské pálenice stačí mít volnou živnost a povolení Ministerstva zemědělství, není zde kladen důraz na odbornost či praxi v oboru ( že pěstitelskou pálenici může provozovat víceméně kdokoliv, kdo si pořídí aparaturu odpovídající zákonným technickým požadavkům). Naproti tomu ovocný lihovar smí provozovat pouze ten, kdo vlastní koncesi a splňuje požadavky v oblasti dosaženého vzdělání, praxe, bezúhonnosti, bezdlužnosti a spoustu dalších. Chce-li ovocný lihovar prodávat své výrobky, musí být registrován jako osoba povinná značit líh a musí mít vybudován daňový sklad, kde budou tyto výrobky pod celním dohledem uskladněny. Prostory ovocného lihovaru musí být také na rozdíl od pěstitelské pálenice pod dohledem kamerového systému, což je, tak jako všechny ostatní povinné náležitosti velmi složité a finančně náročné.

 

  1. Ovocný lihovar vyrábí destiláty z vlastních surovin, zákazníkům pak prodává hotové destiláty jako výrobek (na rozdíl od pěstitelské pálenice, která zákazníkům prodává pouze službu – vypálení kvasu).

 

  1. V ovocném lihovaru je, stejně jako u pěstitelské pálenice, přípustnou surovinou pro přípravu kvasu také jen ovoce, bez přídavků cukru či medu. Zemědělský lihovar může pálit i z obilí či brambor.

 

  1. Výše spotřební daně je u ovocného lihovaru dvojnásobná než u pěstitelské pálenice (285 Kč za 1le místo 143 Kč za 1 le u pěstitelské pálenice). Proto jsou, a logicky i musí být, ceny prodávaných destilátů vždy vyšší, než když si pěstitel vypálí svůj kvas v pěstitelské pálenici.

 

Kalkulace ceny pěstitelské pálenice

(počítáno u kotle 150 litrů, naplněno průměrně 120 litrů kvasu, délka destilace 2 hodiny, průměrná výtěžnost 12 litrů 50% destilátu = 6,00 le)

Cena za vypálení 1 litru etanolu je v naší pálenici 242 Kč. Z této částky činí:

 

spotřební daň 858,00 Kč 6,00 le x 143 Kč/1 le
DPH 21% 103,09 Kč  
elektrická energie 7,00 Kč 1,4 kW * 5,00 Kč/1 kW (cena bez DPH)
voda 9,67 Kč 140 litrů x 69,10 Kč/1 m3 (cena bez DPH)
dřevo 80,00 Kč 0,10 m3 x 800 Kč/1 m3
odvoz výpalků 28,00 Kč 0,14 m3 x 200 Kč/1 m3
práce 200,00 Kč  
zisk pálenice 166,24 Kč  
  1 452,00 Kč 6,00 le x 242 Kč/1 le

 

Zákazník za vypálení 6 le zaplatí 1.452 Kč, 1 litr 50% destiláty ho vyjde na 121 Kč. Zisk pálenice z vypálení tohoto jednoho kotle je 166,24 Kč, počítáme-li jako zisk i vlastní práci, tak celkem 366,24 Kč. Spotřební daň a DPH, které pálenice odvede státu, je 961,09 Kč !!!

 

Kalkulace ceny „černého“ pálení

(jen pro názornost, počítejme, že všechny náklady na energie zůstanou stejné, stejné množství kvasu i výtěžnost, průměrná cena za 1 litr 50% destilátu 80 Kč, délka destilace 6 hodin)

 

spotřební daň 0,00 Kč  
DPH 21% 0,00 Kč  
elektrická energie 7,00 Kč 1,4 kW * 5,00 Kč/1 kW (cena bez DPH)
voda 9,67 Kč 140 litrů x 69,10 Kč/1 m3 (cena bez DPH)
dřevo 80,00 Kč 0,10 m3 x 800 Kč/1 m3
odvoz výpalků 28,00 Kč 0,14 m3 x 200 Kč/1 m3
práce 600,00 Kč  
zisk páleničáře 235,33 Kč  
  960,00 Kč 6,00 le x 160 Kč/1 le

 

Zákazník za vypálení 6 le zaplatí 960 Kč, 1 litr 50% destiláty ho vyjde na 80 Kč. Zisk páleničáře z vypálení tohoto jednoho kotle je 235,33 Kč, počítáme-li jako zisk i vlastní práci (a zde musíme), tak celkem 835,33 Kč. Spotřební daň a DPH 0,00000 Kč !!!

 

 

Závěr:

Vyšší cena za pálení v pěstitelských pálenicích je způsobena jen a pouze vysokou spotřební daní, kterou musí pálenice odvést státu. Zisk z pálení jinak oficiální pálenice nemají ani z poloviny takový, jako černé pálenice. Z pohledu finančního tak vychází jednoznačně lépe – jak pro zákazníka, tak pro páleničáře – pálit načerno.

 

Je tu však ještě hledisko druhé, a to by mělo být pro každého rozumně myslícího člověka daleko důležitější, totiž kvalita výsledného destilátu a jeho vliv na zdraví. Výsledky laboratorních rozborů jednoznačně prokazují, že destiláty pálené v oficiálních pálenicích na schválených aparaturách (musí být schváleny Ministerstvem zemědělství) jsou zdravotně daleko bezpečnější, neboť splňují zákonem stanovené limity u dvou nejsledovanějších hodnot, a to množství metanolu a množství etylkarbamátu (jed z kyseliny kyanovodíkové). Obě tyto látky jsou jedovaté a při vyšší koncentraci životu nebezpečné.

 

Naše destilační kolony jsou vybaveny katalyzátorem s měděnou výplní, která na sebe váže určité těkavé látky, čímž se snižuje obsah kyseliny kyanovodíkové a etylkarbamátu v destilátu. Množství metanolu snižujeme na minimální možnou hodnotu jímáním většího množství úkapů a dokapů do jímacích nádob. Toto zachycené množství jde mimo lihové měřidlo, tudíž ho zákazník neplatí. Zákazník zaplatí jen kvalitní destilát, který přejde přes měřidlo.

Zpět do obchodu