Co se kompostuje?

Co kompostujeme ?

Na kompostárnu svážíme biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) z obcí Janová a Hovězí. Na předem určená místa vždy přistavíme vlastní kontejnery, které po naplnění zase odvezeme a vyměníme za prázdné. Kontejnery jsou nejčastěji plněny posečenou trávou, listím, větvemi. Tyto odpady na kompostárně třídíme, drtíme, přidáváme odpady z ovoce, mísíme a zakládáme do pásových hromad. Celý proces kompostování je pečlivě monitorován, denně sledujeme a evidujeme teplotu, vlhkost, množství srážek, atd. – podrobnější popis celého procesu je uveden v kapitole Technologie kompostování.

DSC_0157

pokračování            www.veselygrunt.cz/kompostarna/jak-se-kompostuje