Kompostárna

Proč provozujeme kompostárnu ?

Ačkoliv se může zdát, že kompostárna a zpracování ovoce spolu vůbec nesouvisí, opak je pravdou.

02_kompost

Výstavbu kompostárny Janová jsme začali plánovat v roce 2011, jakožto poslední část našeho podnikatelského záměru po výsadbě ovocných sadů a vybudování areálu na zpracování ovoce. Kompostárna tak měla uzavřít přirozený koloběh výroby. Obdobně jako při koloběhu látek v  přírodě, i my si vypěstujeme ovoce ve vlastních sadech, sami si ho zpracujeme ve vlastní provozovně, veškeré odpady vniklé při výrobě zkompostujeme a získáme tím kvalitní hnojivo, které vrátíme zpátky do ovocných sadů. Tento postup je nejen ekologický (neprodukujeme žádné odpady, nepoužíváme chemická hnojiva), ale také ekonomický (získáváme stovky tun kvalitního přírodního hnojiva). Kromě toho jsme se zavázali, že budeme svážet biologicky rozložitelný komunální odpad z obcí Janová a Hovězí, čímž přispějeme k zlepšení životního prostředí v těchto obcích.

Na následujících stránkách naleznete odpovědi na čtyři základní otázky týkající se kompostování.

Jak naše kompostárna vznikla, jak probíhá vlastní proces kompostování, co kompostujeme a co je výsledkem celého procesu.

http://www.veselygrunt.cz/kompostarna/jak-vznikla-trocha-historie